Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Monitorovanie životného prostredia


Uvedená doména je orientovaná na oblasť životného prostredia a úlohy, vykonávané v jej rámci sa týkajú analýzy, návrhu a prípravy inteligentných senzorových systémov pre inovatívne metódy monitorovania kvality životného prostredia (ovzdušia, vôd) a ich využitia v oblasti predikčných a varovných  systémov.

Cieľom výskumných aktivít v tejto vrstve je overiť možnosť využitia nových typov multifunkčných senzorových systémov pre monitorovanie a riadenie kvality prostredia v náročných priemyselných prevádzkových priestoroch, ako sú napríklad výrobné haly a špeciálne výskumno-vývojové laboratóriá.

V rámci tejto domény sú riešené nasledovné úlohy:

  • výskum inteligentných senzorových systémov s uplatnením v oblasti monitorovania a riadenia prostredia v náročných priemyselných výrobných podmienkach,
  • výskum inteligentných senzorových systémov s uplatnením v oblasti monitorovania a riadenia prostredia v špecifických výskumno-vývojových laboratóriách,
  • využitie moderných technických komunikačných systémov pre sieťové spojenie mobilných inteligentných monitorovacích zariadení,
  • návrh kybernetických modelov využívajúcich informácie senzorových systémov pre výskum možností efektívneho riadenia priemyselných a špecifických výskumno-vývojových priestorov,
  • softwarová realizácia nadradených algoritmov riadenia využívajúca robustné a adaptívne metódy pre riadenie priemyselných a špecifických výskumno-vývojových priestorov,
  • zber a online spracovanie údajov zo snímačov,
  • prepojenie na databázu informačného systému,
  • tvorba užívateľského rozhrania (dotykový ovládací panel alebo stolné PC).