Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Výskum riadiacich robotických systémov


Veľkú perspektívu v oblasti zdravotníckej starostlivosti má využívanie metód Lekárskej kybernetiky, ktoré sa začínajú uplatňovať v inteligentných zariadeniach, ako sú napr. operačné roboty alebo zložité počítačmi riadené diagnostické systémy. Nové výskumy však idú podstatne ďalej pri využívaní Kybernetiky v medicíne. Kybernetické modely dávajú novú dimenziu zdravotnej diagnostike a kybernetické metódy riadenia na báze spätných väzieb môžu navrhnúť nové liečebné postupy.

Využitie metód kybernetickej analýzy a syntézy však nie je možné bez priebežných informácií o riadenom objekte a preto sú nevyhnutné informácie zo senzorov navrhnutých vo fyzickej vrstve. Rovnako je prepojenie s databázami informačnej vrstvy nevyhnutné pri validácii modelov, vytváraní funkcií učenia sa riadiacich systémov a prepojenia na zdravotnú starostlivosť.

Cieľom aktivity je tiež  transfer a zavádzanie nových poznatkov, inovatívnych technológií a výsledkov výskumu v hospodárskej praxi pre zvýšenie konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty priemyselných procesov, výrobkov, zariadení a služieb, ako aj pri výchove novej generácie vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti automatizácie a riadenia spoločnosti. Počíta sa aj s reintegráciou minimálne jedného pracovníka zo zahraničnej renomovanej inštitúcie.