Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Inteligentné budovy


Náplňou tretej tematickej domény je oblasť inteligentných budov, ktorým implementované elektronické senzorové systémy spolu s informatickým spracovaním údajov a s riadiacimi procesmi dodávajú príslušnú „inteligenciu“.

Úlohy, vykonávané v rámci aplikačnej domény III. Inteligentné budovy sa týkajú výberu vhodných senzorov a senzorových systémov, analýzy ich funkcie a vlastností a následne ich aplikácie pre identifikáciu a monitorovanie vstupných parametrov (klimatických, hygienických, materiálových, technologických a pod.) nevyhnutných pre procesy rozhodovania a riadenia energetických, vzduchotechnických, monitorovacích a kontrolných elektronických systémov v konkrétnom priestore a reálnom čase.

Generované a spracované elektronické signály vo forme identifikovaných dát sú nevyhnutné pre rozhodovací proces tzv. akčného člena systému, umožňujúci následne adekvátne riadenie procesov a dejov súvisiacich s automatizovanou a bezporuchovou prevádzkou budovy napĺňajúcou potreby a funkcie jej užívateľov (ľudia, zariadenia, technológie).

Úlohou v rámci tretej domény je aplikácia senzorov, umožňujúcich snímanie fyzikálnych, chemických a biologických veličín, potrebných k analýze klimatických a hygienických faktorov a k monitorovaniu pohybu osôb a zariadení vo vnútornom prostredí budov.