Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Výskum inteligentných senzorových systémov


Hlavným cieľom aktivity je uskutočnenie komplexného multidisciplinárneho výskumu inteligentných senzorových systémov na báze nových materiálov, progresívnych (nano) - štruktúr a moderných mikroelektronických systémov a riešení na generáciu, spracovanie a (bezdrôtový) prenos elektrického signálu. Jej obsahom bude návrh, príprava a optimalizácia modelových progresívnych elektronických zariadení a riešení aplikovateľných v širokom spektre hospodárskych odvetví a spoločenského života.

Moderné elektronické riešenia spolu s optimalizovanými metódami riadenia a informatizácie systémov a služieb, ktoré sú predmetom ďalších aktivít projektu predstavujú vysokú pridanú hodnotu a trvalo udržateľné zvyšovanie kvality vedy a techniky. Nemenej dôležitým cieľom aktivity je  transfer a zavádzanie nových poznatkov, inovatívnych technológií a výsledkov výskumu v hospodárskej praxi pre zvýšenie konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty priemyselných procesov, výrobkov, zariadení a služieb, ako aj pri výchove novej generácie vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti elektronizácie a informatizácie systémov a služieb. Využitie získaných poznatkov v definovaných aplikačných doménach s výrazným celospoločenským dopadom je ďalším významným cieľom projektu.