Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Monitorovanie životného prostredia


V rámci uvedenej domény je cieľom vytvoriť modelové riešenie komplexného systému, ktoré bude pozostávať z počítačom riadeného procesu na monitorovanie zvolených veličín ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia, umožní meranie a prenos nameraných údajov prostredníctvom bezdrôtového prenosu signálov a spracovanie údajov v nadradenom systéme s využitím výsledkov aktivít 2.1 a 2.2.