Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Inteligentné budovy


Úlohou aktivity je vytvorenie nadradeného systému integrujúceho senzorové a riadiace vrstvy v oblasti monitorovania a inteligentného riadenia budov.

V rámci projektu sa rieši integrácia systémových prvkov, optimalizácia štruktúry a prevádzky centrálneho riadiaceho systému, štandardizácia komponentov a komunikačných liniek ako aj obsahu generovanej a poskytovanej informácie. Súčasťou riešenia bude inštalácia systémov na vybraných objektoch, ich skúšobná prevádzka a testovanie systémov na variantných modelových situáciách. Na základe analýzy výsledkov testov budú generované korekcie hardvérových komponentov a softvérových riešení.

Záverečné hodnotenie navrhovaných riešení bude obsahovať spresnenie možných komerčných aplikácií a výstupov pre prax.