Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Výskum elektronických a informačných služieb


Cieľom aktivity je vytvorenie nových metód a algoritmov v oblasti elektronizácie a informatizácie služieb prostredníctvom elektronizácie a informatizácie workflow procesov poskytovania služieb, vytvorenie nových metód a algoritmov pre znalostné systémy na podporu rozhodovania, transfer týchto metód a algoritmov do praxe tak, aby bol reálny predpoklad na ich využitie pri implementácii informačných systémov poskytujúcich elektronické služby s obsahom prvkov inteligentného správania ako netriviálne rozhodovanie, schopnosť adaptácie a získavanie znalostí.

V rámci aktivity sa kladie dôraz na verikálnu integráciu výsledkov aktivít 2.1 a 2.2 do oblasti elektronizácie a informatizácie služieb.

V rámci aktivity sa budú realizovať činnosti výskumu v oblasti elektronizácie a informatizácie služieb s prvkami inteligentného správania, čo v našom ponímaní znamená, že výsledné informačné systémy budú poskytovať užívateľom služby, ktoré budú obsahovať prvky ako netriviálne rozhodovanie, schopnosť adaptácie na základe správania sa užívateľa a schopnosť získavania znalostí. Aplikačnou oblasťou, ktorá bude predstavovať predmet aplikácie výsledkov výskumu v oblasti elektronizácie a informatizácie služieb budú služby v oblasti kvality života, najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti (eHealth), ale použitie výsledkov a know-how, ktorými bude Kompetenčné centrum disponovať, je rovnako možné v každej oblasti poskytovania služieb, od služieb elektronizácie služieb verejnej správy, ktorých výsledkom je eGovernement až po elektronický obchod (eCommerce) a bankovníctvo (eBanking).